For Home Visit

Name

Contact Number

Vashi

Sanjay Kamble

Anant Shinde

Vinayak Khamkar

Rohit Ganjekar      

 

9892078851, 9967133461

9892872861

9702665283

9137050878

Koparkhairane

Anant Shinde

Vinayak Khamkar

Naresh Gobale      

 

9892872861

9702665283

9867652213

Ghansoli

Vinayak Khamkar

Naresh Gobale

 

9702665283

986765221

Turbhe

Naresh Gobale

Vinayak Khamkar

 

9867652213

9702665283

Sanpada

Rohit Ganjekar

Vinayak Khamkar

Rohit Ganjekar

 

9137050878

9702665283

9137050878

Nerul- NRI

Sanjay Kamble

Santosh Patil

 

9892078851, 9967133461

9594207407, 7977642431

CBD,Belapur

Santosh Patil

 

9594207407, 7977642431

Kamothe

Sachin

Sanjay Kamble                

 

9619464398, 9892365956

9892078851, 9967133461

Kharghar

Sachin

Santosh Patil

 

9619464398, 9892365956

9594207407, 7977642431

Panvel

Gurunath Bhoir (Panvel Lab)

 

984031583