Area

Name

Contact Number

 

Vashi

 

Sanjay Kamble

Anant Shinde

Vinayak Khamkar

Rohit Ganjekar      

 

 

9892078851, 9967133461

9892872861

9702665283

9137050878

 

Koparkhairane

 

Anant Shinde

Vinayak Khamkar

Naresh Gobale      

 

9892872861

9702665283

9867652213

 

 

 Ghansoli

 

 

Vinayak Khamkar

Naresh Gobale

 

 

9702665283

9867652213

 

Turbhe

 

Naresh Gobale

Vinayak Khamkar

 

 

9867652213

9702665283

 

 

Sanpada

 

Rohit Ganjekar

Vinayak Khamkar

Rohit Ganjekar

 

9137050878

9702665283

9137050878

 

 

Nerul- NRI

 

Sanjay Kamble

Santosh Patil

 

9892078851, 9967133461

9594207407, 7977642431

 

 

CBD,Belapur

 

Santosh Patil

 

 

9594207407, 7977642431

 

Kamothe

 

 

Sachin

Sanjay Kamble                

 

9619464398, 9892365956     9892078851, 9967133461

 

 

Kharghar

 

Sachin

Santosh Patil

 

9619464398, 9892365956

9594207407, 7977642431

 

 

Panvel

 

Gurunath Bhoir (Panvel Lab)

 

 

9820431583

 

Ulwe

 

Mangesh Wagh

 

9076483231

 

Vashi – Main Lab and collection Centre

Telephone :022-27890600, 022-27890771, 9004270644

Panvel Laboratory and Collection Centre

Telephone :022-2748 2320 ,7738512754

CBD – Collection Centre

Telephone :022 – 2757 6205

Kamothe – Collection Centre

Telephone : 022-2743 1362,                             MOB – 9619635690, 9892365956